Bộ sưu tập: Phòng bếp

11 sản phẩm
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 01
  Giá thông thường
  69.000.000₫
  Giá bán
  69.000.000₫
  Giá thông thường
  90.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 02
  Giá thông thường
  45.000.000₫
  Giá bán
  45.000.000₫
  Giá thông thường
  59.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 03
  Giá thông thường
  60.000.000₫
  Giá bán
  60.000.000₫
  Giá thông thường
  78.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 04
  Giá thông thường
  48.000.000₫
  Giá bán
  48.000.000₫
  Giá thông thường
  63.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 05
  Giá thông thường
  65.000.000₫
  Giá bán
  65.000.000₫
  Giá thông thường
  85.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 06
  Giá thông thường
  40.000.000₫
  Giá bán
  40.000.000₫
  Giá thông thường
  52.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 07
  Giá thông thường
  39.000.000₫
  Giá bán
  39.000.000₫
  Giá thông thường
  51.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 08
  Giá thông thường
  65.000.000₫
  Giá bán
  65.000.000₫
  Giá thông thường
  85.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 09
  Giá thông thường
  65.000.000₫
  Giá bán
  65.000.000₫
  Giá thông thường
  85.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 10
  Giá thông thường
  49.000.000₫
  Giá bán
  49.000.000₫
  Giá thông thường
  64.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868
 • Thiết kế, thi công, cung cấp nội thất phòng ăn, bếp trọn gói - Mẫu 11
  Giá thông thường
  69.000.000₫
  Giá bán
  69.000.000₫
  Giá thông thường
  90.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Liên hệ: 0972.864.868